Szkoła języka polskiego

Tel. +48 71 71 88 557
Kom. +48 602 248 164
Skontaktuj się z nami
polonica@polonica.edu.pl
Zadzwoń na nasz Skype Polonica na Facebooku Polonica na Twitterze
MyPolonica
Zapisy on-line
Email:
Hasło:


KOLONIE DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY 2018,
OBOZY LETNIE
KOLONIE LETNIE
Z JĘZYKIEM POLSKIM
LETNIE KURSY
JĘZYKA POLSKIEGO
DLA DOROSŁYCH 2018
• Strona główna

• Kolonie i obozy
z językiem polskim
dla dzieci i młodzieży


• Letnie kursy
języka polskiego
dla dorosłych


• Indywidualne lekcje
języka polskiego


• Spacery edukacyjne

• Grupowe kursy
języka polskiego


• Internetowe kursy
języka polskiego


• Kawiarnia językowa• Ceny

• Nauczyciele

• Praca

• Kontakt• Fakty

• Transport

• Atrakcje

• Kuchnia

• Galerie


Lektorzy języka polskiego


English version

English version

Wysokiej klasy specjaliści - lektorzy z wyższym wykształceniem, mający uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego

nauczyciele języka polskiego Nasi lektorzy:
 • znają po kilka języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski)

 • są otwarci, twórczy i przygotowani na pomoc w przełamywaniu barier powstałych wskutek różnic kulturowych oraz językowych

 • stwarzają doskonałe relacje z uczestnikami kursów, są zaangażowani w nauczanie, cierpliwi i skuteczni.


Ich szerokie zainteresowania dotyczące kultury, tradycji, miejsca Polski w świecie współczesnym, pozwalają przekazać studentom nie tylko wiedzę językową, ale doskonale przygotować do mieszkania w naszym kraju oraz integracji z polskim społeczeństwem.

Lista podręczników oraz innych pomocy wykorzystywanych do nauczania języka polskiego jako obcego

 • 1 Awdiejew U., Dąbska E., Lipińska E.: Jak to napisać? Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne dla studentów polonijnych, Kraków 1986

 • 2 Bajor E., Madej E.: Wśród ludzi i ich spraw, Warszawa, Łódź 1999 ; nowe, zmienione wydanie: Wśród ludzi i ich spraw. podręcznik do języka polskiego dla poziomu średniego B2 i zaawansowanego C2, Łódź 2006

 • 3 Bartnicka B.: Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia leksykalne, Warszawa 1978

 • 4 Bartnicka B., Buttler D.: Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia leksykalno-stylistyczne, Warszawa 1978 (poziom zaawansowany)

 • 5 Bartnicka B., D. Buttler: Ćwiczenia leksykalno-frazeologiczne, Warszawa 1978

 • 6 Bartnicka B., Dąbkowski G., Jekiel W.: Uczymy się polskiego, Warszawa 1995[2]

 • 7 Bartnicka B., Jekiel W., Jurkowski M., Marten K., Wasilewska D., Wrocławski K.: Uczymy się polskiego[1], Warszawa 1984,

 • 8 Bartnicka B., Satkiewicz H.: Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Warszawa 1990

 • 9 Biłeńka-Swystowicz Ł., Jarmoluk M.: Uczę się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla uczniów 5-7 klasy ukraińskich szkół średnich < podręcznik dla dzieci>, Kijów 1998

 • 10 Bisko W., Karolak S., Wasilewska S., Kryński S.: Mówimy po polsku, Warszawa 1966 [KOM ang., niem., ros.]

 • 11 Budrewicz Olgierd: Polska dla początkujących, Warszawa 2000 [wersja polska, angielska, niemiecka, francuska]

 • 12 Budzianka K., Olaczek H., Wróblewska E.: Język polski dla cudzoziemców, cz. I, kurs podstawowy, UŁ skrypt 1975

 • 13 Burkat A., Jasińska A.: Hurra!!! Po polsku 2 (A2), Kraków 2005

 • 14 Butcher A. , Guziuk-Świca B., Laskowska-Mańsko A.: Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej kulturze, cz. I., Lublin 2003

 • 15 Buttler B.: Frazeologia polska. Ćwiczenia dla cudzoziemców., Warszawa 1980

 • 16 Chłopicka M., Fornelski P.: Brak mi słów. Podręcznik do nauczania obcokrajowców słownictwa języka polskiego cz.I Słownictwo tematyczne, Kraków 1984

 • 17 Ciechorska Joanna: Ludzie, czas, miejsca. Język polski na co dzień, Gdańsk 1999 [K]

 • 18 Cienkowska H.: Nasz język polski, Warszawa 1993

 • 19 Cienkowski W.: Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Część II. Fleksja (z ćwiczeniami), Warszawa 1970

 • 20 Cockiewicz W,. Zwolski H.: Aspekt czasowników polskich w nauczaniu anglofonów, Kraków 1982 (część ćwiczeniowa dla osób znających język angielski)

 • 21 Cockiewicz W., Matlak A.: Strukturalny słownik aspektowy czasowników polskich, Kraków 1995

 • 22 Cygal-Krupa Z.: Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tematycznym, Kraków 1986

 • 23 Czarnecka U., Gaszyńska M.: Polubić Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych. Cz. 2, Kraków 1992

 • 24 Czarnecka U., Gaszyńska M.: Zrozumieć Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych. Cz. 1, Kraków 1990

 • 25 Czarniecka-Rodzik Z.: Gramatyka języka polskiego w ćwiczeniach, Warszawa 1998 [P, Dz]

 • 26 Częścikowie A. i J.: Ortografia co do głowy trafia, Gdańsk 1987 [P, Dz]

 • 27 Dąbrowska A.: Język polski, Wrocław 1998 [P]

 • 28 Dąbrowska A., Łobodzińska R.: Polski dla cudzoziemców, Wrocław 1995

 • 29 Dąbrowska A., Burzyńska-Kamieniecka A.; Dobesz U., Pasieka M.: Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. poziom podstawowy, średni i zaawansowany. Wrocław 2005

 • 30 Dobesz U.: Spacery po Wrocławiu. Teksty do ćwiczeń w czytaniu, mówieniu i pisaniu dla cudzoziemców. Poziom średnio zaawansowany i zaawansowany, Wrocław 2004

 • 31 Drwal-Straszakowa Katarzyna, Martyniuk Waldemar: Powiedz to po polsku. Say it in Polish (A1), Kraków 2006

 • 32 Erin L., Stefańczyk W.: Poola keel. Podręcznik języka polskiego dla Estończyków, Warszawa 2000

 • 33 Filmy na temat komunikacji niewerbalnej: Mowa ciała czyli komunikacja niewerbalna, Gdańsk, Biuro Doradztwa i Organizacji Synergia

 • 34 Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Katarzyny Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2001

 • 35 Gałdyn E., Zwolski H.: Od słowa do słowa, Warszawa 1988

 • 36 Gałyga Danuta: Ach, ten język polski. Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących, Kraków 2001

 • 37 Garncarek Piotr: Czas na czasownik, Kraków 2001

 • 38 Gawdzik W.: Ortografia i gramatyka na wesoło, Warszawa 1990

 • 39 Gierymscy B. i K.: Ortografia na bardzo dobry, Warszawa 1994

 • 40 Gierymski K.: Gramatyka na bardzo dobry, Warszawa 1994

 • 41 Gołkowski M. i inni: Gdybym dobrze znał język polski, Warszawa 1991

 • 42 Grala M., Przywarska W.: Z polskim na co dzień, Warszawa 1978

 • 43 Hrabcowa S.: Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego, UŁ-skrypt 1982

 • 44 Iglikowska T.: Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, Warszawa 1990

 • 45 Iglikowska T., Kacprzak L.: Język polski dla cudzoziemców, cz. I i II, Warszawa 1975 (I), 1979 (II)

 • 46 Janowska A., Pastuch M.: Dzień dobry, Katowice 1999

 • 47 Jezierska D., G. Baranowska: Język polski dla cudzoziemców, kurs wstępny (UŁ 1984; wyd. IV skrypt)

 • 48 Kaleta Z.: Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków 1995

 • 49 Karczmarczuk B.: Wymowa polska z ćwiczeniami, Lublin 1998

 • 50 Karolak S., Wasilewska D.: Polnisch für Fortgeschrittene, Warszawa 1974

 • 51 Kita M.: Wybieram gramatykę, Katowice 1998

 • 52 Kita M., Polański E.: Słownik tematyczny języka polskiego, Warszawa 2002 (Wydawnictwo Edukacyjne Grafpunkt)

 • 53 Kita M., Skudrzykowa A.: Człowiek i jego świat w słowach i tekstach, Katowice 2002

 • 54 Klebanowska B.: Synonimia składniowa. Ćwiczenia dla cudzoziemców, Warszawa 1995

 • 55 Kłak Z.: Sztuka pisania. Ćwiczenia redakcyjne dla klas od IV do VI. Metodyczny podręcznik nauczyciela, Warszawa 1993; Zeszyt ucznia, Warszawa 1993

 • 56 Kolek L.S.: Polish Culture and Historical Introduction, Lublin 1997

 • 57 Konopka B.: Podręcznik języka polskiego dla środowisk rosyjskojęzycznych. Cz. 1,Warszawa 1999

 • 58 Köttgen A.: Spotkania. Ein Polnischlehrwerk für Erwachsene, München 1989

 • 59 Kowalska M.: Język polski w 4 tygodnie. Deutsche Version: Polnisch in 4 Wochen; warszawa 2003

 • 60 Kozak K., Pyzik J.: Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców (I), Kraków 1990

 • 61 Kucharczyk J.: Już mówię po polsku, Łódź 1992

 • 62 Kucharczyk J.: Zaczynam mówić po polsku, Łódź 1992

 • 63 Kultura polska. Silva rerum, pod red. R. Cudaka i J. Tambor, Katowice 2002

 • 64 Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego pod red. W. Miodunki, Kraków 2004

 • 65 Kurzowa Z.: Tackling Polish Verbs, Kraków 1997

 • 66 Lechowicz J., Podsiały J.: Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców, Łódź 2001

 • 67 Lewicki R.: Grundgrammatik Polnisch, Wałbrzych 2000

 • 68 Lewiński P.: Oto polska mowa, Wrocław 2001

 • 69 Lewiński P.: Grammatica teorico pratica della lingua polacca, Napoli 2004

 • 70 Ligara B.: Rendez-vous z kulturą polską. Podręcznik polskiego dla humanistów. Cz.2, Kraków 1990

 • 71 Lipińska E.: Nie ma róży bez kolców, Kraków 1999

 • 72 Lipińska E., Dąbska E.: Kiedyś powrócisz tu..., Kraków 1997

 • 73 Lipińska E.: Z polskim na ty. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla stopnia progowego, Kraków 2003

 • 74 Lipińska E.: Księżyc w butonierce. Ćwiczenia dla cudzoziemców doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu na podstawie tekstów Andrzeja Sikorowskiego, Kraków 2004 [CD]

 • 75 Lipińska E., Dąbska E.: Kiedyś powrócisz tu..., cz. 1, Gdzie nadwiślański brzeg. Universitas, Kraków 2003Kraków 1997

 • 76 Lipińska E., Dąbska E.: Kiedyś powrócisz tu..., cz. 2, By szukać swoich dróg i gwiazd, Kraków 2005

 • 77 Majkiewicz A., Tambor J.: Śpiewająco po polsku, Katowice 2004

 • 78 Makarski W.: Baw się z nami. Podręcznik do nauki języka polskiego dla szkół polonijnych. Cz.1, Lublin 1999

 • 79 Małolepsza M., Szymkiewicz A.: Hurra!!! Po polsku 1 (A1), Kraków 2005

 • 80 Martyniuk M.: Mów do mnie jeszcze, Kraków 1984

 • 81 Martyniuk W.: Samo życie. Plansze, Kraków 1986

 • 82 Mazur B., Nagucka R. i Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas": Teksty i podteksty, Kraków 1993

 • 83 Metera H.: Od mianownika do wołacza, Lublin 1998

 • 84 Mędak S.: Chcę mówić po polsku , Warszawa 1996

 • 85 Mędak S.: Język polski a la carte. Wybór testów z języka polskiego dla obcokrajowców, Kraków 1995

 • 86 Mędak S.: Liczebnik też się liczy! Gramatyka liczebnika z ćwiczeniami, Kraków 2004

 • 87 Mędak S.: Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich, Kraków 1997

 • 88 Mędak S.: Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich, Kraków 2004

 • 89 Mędak S.: Słownik odmiany rzeczowników polskich, Kraków 2004

 • 90 Mędak S.: Co z czym? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych, Kraków 2002

 • 91 Mikoś M.J.: Literatura polska od średniowiecza do końca XVIII wieku. Antologia w języku polskim i angielskim, Warszawa 1999

 • 92 Miodunka W.: Cześć, jak się masz?, Kraków 1993

 • 93 Miodunka W.: Uczymy się polskiego (kurs video) 1996

 • 94 Nagórko A.: Zarys gramatyki języka polskiego, Warszawa 1998 (III wyd)

 • 95 Olaczek H.: Wybór tekstów do nauki języka polskiego, (Wyd. II, UŁ 1995)

 • 96 Pancikova M., Stefańczyk W.: Po tamtej stronie Tatr. Ucebnica polstiny pre Slovakov, Kraków 1998

 • 97 Pasieka M.: Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących, Wrocław 2001

 • 98 Pasieka M., Krajewski G., Klingborn S.: Tandem językowy. Teoria i praktyka na przykładzie polsko-niemieckim, Wrocław 2003

 • 99 Pasieka M., Klingborn S.: Polsko-niemiecki tandem językowy. Wskazówki i zadania dla początkujących, Wrocław-Dresden 2005

 • 100 Pelc T.: Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne, Łódź 1997

 • 101 Pięcińska Anna: Co raz wejdzie do głowy - już z niej nie wyleci czyli frazeologia prosta i przyjemna (B1-C1), Kraków 2006

 • 102 Polakiewicz L. A.: Intermediate Polish. A Cultural Reader with Exercises, Lublin 1999

 • 103 Posingerova K., Seretny A.: Czy Czechów jest trzech? Ucebnice polskeho jazyka pro Cechy, Kraków 1992

 • 104 Posingerova K., Seretny A.: Coraz bliżej Polski. Ucebnice polskeho jazyka pro Cechy. Praha-Kraków 1997

 • 105 Przybylska R.: Czas to pieniądz. Wyrażanie czasu w polskim zdaniu pojedynczym. Ćwiczenia, Kraków 1992

 • 106 Pyzik J.: Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców, cz. II Imiona, Kraków 1990

 • 107 Pyzik J.: Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców. Cz.2. Czasownik, Kraków 1990

 • 108 Pyzik J.: Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion, Kraków 2000; wydanie poprawione 2004

 • 109 Pyzik J.: Iść czy jechać, Kraków 2003

 • 110 Rudziński G.: Błyskawiczne testy z ortografii, Łódź 1993 [P, Dz]

 • 111 Rudzka B., Goczołowa Z.: Wśród Polaków, cz. I, Lublin 1992

 • 112 Rudzka B., Goczołowa Z.: Wśród Polaków, cz.II, Lublin 1992

 • 113 Rybicka E.: Nie taki diabeł straszny. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących, Kraków 1990

 • 114 Saloni Z.: Czasownik polski. Odmiana. Słownik, Warszawa 2001

 • 115 Samsonowicz H., Tazbir J.: Tysiącletnie dzieje, Wrocław 2000

 • 116 Serafin B., Achtelik A.: Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, Katowice 2001

 • 117 Seretny A.: A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego, Kraków 2003

 • 118 Sinielnikoff R., Prechitko E.: Wzory listów polskich, Warszawa 2002

 • 119 Skarżyński M.: Mały słownik słowotwórczy języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków 1989

 • 120 Swan O. E.: First year Polish, Columbus, OH 1983

 • 121 Swan O. E.: Intermediate Polish, Columbus, OH 1986

 • 122 Szapkina O. N., Ananiewa N.E., Tichomirowa W. J.: Polskij jazyk w szkolie. Naczalnyj kurs , Poznań 1998

 • 123 Szelc-Mays M.: Słowa i rzeczy. Plansze do nauczania polskiego słownictwa tematycznego, Kraków 1989

 • 124 Szelc-Mays M.: Nowe słowa -stare rzeczy. podręcznik do nauczania słownictwa języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków 1999

 • 125 Szelc-Meys M., Rybicka E.: Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących, Kraków 1992

 • 126 Magdalena Szelc-Mays: Tańce malowane, Kraków 2003 (z płytą CD)

 • 127 Śliwiński W.: Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym dzisiejszej polszczyzny pisanej, Kraków 1984

 • 128 Śliwiński W.: To właśnie Polska. Podręcznik języka polskiego dla humanistów. Kurs dla zaawansowanych. Cz.1, Kraków 1986

 • 129 Tarajło-Lipowska Z.: Mówię po poslu. Ucebnice polstiny pro Cechy, Warszawa 1994

 • 130 Tomczyszyn T., Wiśniewska T.: Jak pisać bez błędów, Warszawa 1998

 • 131 Tomkowski J.: Literatura polska, Warszawa 1994

 • 132 Włodarczyk B.: Dyktanda i zabawy ortograficzne, Kraków 1998

 • 133 Wójcikiewicz M.: Piszę, więc jestem. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów, Kraków 1993

 • 134 Wójtowicz J., Szkutnik L.: Gramatyka polska w dialogach, Warszawa 1982

 • 135 Wróbel J., Miodunka W.: Polska po polsku, Warszawa 1984

 • 136 Zimnak M.: Powiedzmy to sobie. Ćwiczenia form wypowiedzi dla studentów zaawansowanych, Kraków 1995

 • 137 Zwolski H.: Piszemy po polsku. Podręcznik dla obcokrajowców, Kraków 1985

 • 138 Zwolski H.: Porozmawiajmy po polsku , Warszawa 1989


Valid HTML 4.0 Transitional

Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację Regulaminu Serwisu.
   Ostatnia modyfikacja: 2017/02/27
Copyright © Polonica 2017